Förstärkning av Nordvalls säljkår

- Fokus på läkemedelskunder

Vi har anställt Tove Slettebo som säljare med inriktning på pharma. Tove har lång erfarenhet av läkemedelsbranschen och kommer närmast från Tectubes, den största leverantören av tuber till läkemedelsindustrin i Europa, där hon var kvalitetschef. Innan dess var hon femton år på McNeil, Johnson & Johnson, där hon de sista åren hade rollen som kvalitetsingenjör för förpackningar/etiketter och auditör för förpackningsleverantörer.

Hej Tove! Kan du berätta om din bakgrund och vilka erfarenheter du tar med dig in i din nya roll?

"Jag har en gedigen bakgrund i läkemedelsvärlden och har jobbat med kvalitetsfrågor för förpackningar och etiketter i den här branschen sedan jag avslutade mina studier -93. Utöver Tectubes och McNeil har jag även varit på Pharma Nord och Vitamex i flera år. Jag vet vilka höga krav den här branschen ställer på en etikettleverantör vilket är en stor fördel i min nya roll; jag har ju suttit på andra sidan och vet vad läkemedelskunderna vill ha. Jag har hållit utbildningar i GMP, alltså Good Manufacturing Practice, i många år och är van vid att skriva instruktioner och rutiner.

På McNeil var jag involverad när vi skulle lansera nya läkemedelsprodukter och jag är väl medveten om hur långa processerna är i den här branschen. Vid eventuella förändringar i förpackningsmaterialet, till exempel vad gäller etikettmaterial eller häftämne, krävs många tester och omfattande dokumentation. Det är väldigt viktigt att ha en leverantör som har förståelse och kunskap om de särskilda krav som ställs och ser till så att det blir rätt från början.

Min förhoppning är att vara en bra länk mellan Nordvalls och kunderna, ställa rätt frågor och se till så att det blir rätt från början. Jag hoppas även på att kunna fungera som ett bra stöd här internt och bidra med mina kunskaper för att Nordvalls ska bli en ännu bättre leverantör."

Hur kommer det sig att du hamnade på Nordvalls?

"De senaste tio åren har jag velat göra ett karriärbyte och försäljning lockar. Samtidigt älskar jag läkemedelsvärlden och i min nya roll på Nordvalls får jag möjligheten att använda mina kunskaper från läkemedelsbranschen i en säljande roll vilket är en perfekt kombination. Jag har under mina år på McNeil dessutom etablerat en mycket fin relation med Nordvalls och har alltid tyckt att det var ett bra och seriöst företag med lång erfarenhet av etikettproduktion mot pharma. Så när jag blev tillfrågad om tjänsten antog jag utmaningen utan att tveka!"