Nordvalls byter VD - Fokus på tillväxt

Nordvalls - en av landets ledande tillverkare av etiketter - satsar nu vidare med en ny VD vid rodret. Patrik Jenemark har utsetts till ny VD. Patrik kommer närmast från Mectec Elektronik AB i Malmö, en del av den engelska koncernen Domino Printing Sciences Plc. Han beräknas tillträda i augusti. Niklas Grufstedt lämnar sin anställning efter 12 år, de senaste 5 som VD.

"Vi har under en period sökt efter lämplig kandidat, som bland annat passar vår tillväxtstrategi, och i samråd med styrelsen enats om detta beslut", säger bolagets ägare Mikael och Sverker Dahl.

Patrik väntas tillföra nytt ledarskap, energi och framåtanda på ett pragmatiskt sätt, som kännetecknas och återspeglas från hans tidigare uppdrag. Hans marknadsinriktade kompetens, kunskap från bland annat print and apply och därtill även sina internationella erfarenheter har också stort värde. Patrik har också lång erfarenhet från olika VD-befattningar i medelstora B2B företag.

"Vi har för avsikt att bygga ut vår ledande position såväl på hemmamarknaden som på den europeiska marknaden. Med de satsningar vi redan har genomfört, är under genomförande och vidare planer på sikt är denna förändring en del i vår framtida vidareutveckling", avslutar tf VD Mikael Dahl. Patrik Jenemark blir företagets andre externa VD i bolagets 105-åriga historia. 

Ladda ner pressbild!