Nordvalls lanserar ny grafisk profil

För att ytterligare återspegla den passion, flexibilitet och kreativitet som har präglat oss på Nordvalls sedan starten 1907, och som en del av den ökade marknadssatsningen, har vi under 2011 och 2012 genomgått den strategiska processen att ta fram en ny varumärkesplattform och uppdatera vår grafiska profil.

"Etiketter man märker" har i snart 30 år förknippats med Nordvalls men vi är ju så mycket mer än bara etiketter idag. Vi har en betydligt bredare produktportfölj som även innefattar bipacksedlar, påsmaterial samt biljetter och taggar. Med vår nya framtoning är målet att bli ett "företag man märker".

Fokus har lagts på att uttrycka de kreativa lösningar som finns i företaget och hitta en logotyp som kunde reflektera detta. En "etikett" som med två snitt förvandlas till ett N var den självklara lösningen. Färgvalet är en kombination av två starka färger; blå för igenkännande till den tidigare grafiska profilen – som även reflekterar himmeln och en oändlighet, både i lösningar och kreativitet – samt en grön konstrastfärg som återspeglar natur, energi, våren, pånyttfödelse och framåtanda.

Syftet med att lansera en ny grafisk profil är att skapa en sammanhållen verksamhet med utgångspunkt från våra kärnvärden: Passion, Flexibilitet och Kreativitet. Värdena kommer från Nordvalls starka företagskultur med engagerade och entusiastiska medarbetare som alltid anpassar sig efter kundernas behov, och med en bred maskinpark där valmöjligheterna är många. En välutvecklad investeringsstrategi har inte bara gett oss en bredd utan också en modernt utrustad fabrik. Tillsammans med yrkesskickliga medarbetare skapar detta de bästa förutsättningarna att sätta vår kreativitet på prov.

Inom kort kommer Nordvalls att lansera en ny hemsida baserad på den nya grafiska profilen och på ScanPack-mässan i Göteborg i oktober finns vi på plats med ett nytt och fräscht utseende på vår monter. Vi hoppas naturligtvis att du kommer förbi och bekantar dig ytterligare med oss på Nordvalls och tar tillfället i akt för att diskutera nya affärsmöjligheter! Du finner oss i A02:42.