Nordvalls satsar framåt och investerar 20 MSEK i nya tryckpressar

Nordvalls, Sveriges ledande etikettryckeri, investerar 20 miljoner kronor i två stycken digitala tryckpressar. Maskinerna installeras vid bolagets anläggning i Sjöbo under hösten 2014 och första pressen beräknas kunna tas i drift i slutet på året. Investeringen är en av de enskilt största i bolagets historia och ytterligare ett steg i syfte att befästa sin ledande position på den svenska och nordiska etikettmarknaden.

"Vår bransch befinner sig i en snabb förändring. Vi måste förhålla oss till kortare serier och ökade kvalitetskrav från kundsidan och är tvungna att se över vår maskinpark för att kunna säkerställa vår konkurrenskraft. Det är också ett bevis för att vårt familjeägda bolag är berett på att satsa framåt i våra anläggningar i Sjöbo och Kungälv", kommenterar Patrik Jenemark, Nordvalls VD.

Nordvalls investerar i 2 st HP Indigo WS6800, av världsmarknadsledaren för digitala tryckmaskiner Hewlett Packard. Två högpresterande pressar, i den senaste versionen, som erbjuder helt nya nivåer av flexibilitet, kvalitet och produktionshastighet på samtliga material.