Personliga etiketter - ett framgångsrecept

Den digitala trycktekniken öppnar upp för nya spännande möjligheter. Vi kan nu trycka både korta och långa serier, vilket passar dig som har många produktvarianter och/eller är en mindre producent. Det blir på så vis flexibelt för dig som har etiketter på många språk, säsongsanpassade kampanjer eller vill göra provtryck för att testa marknaden. Tack vare den digitala trycktekniken kan du även beställa etiketter med variabelt tryck, där varje etikett är unik, för att bygga ditt varumärke. En som har anammat just detta är olivoljeproducenten Manaki Gold.

Läs mer här!