Prova våra säkerhetsetiketter!

Vill du ha en bra och trygg lösning för att kunna garantera äktheten av din produkt?
Då ska du prova våra säkerhetsetiketter!

Nordvalls är Sveriges ledande etikettleverantör med över fyrtio års erfarenhet av tillverkning av läkemedelsetiketter. Vi erbjuder många olika säkerhetsetiketter för läkemedelsindustrin. Våra etiketter med Void-material är en bra och trygg lösning för att säkerställa att ingen har brutit sig in i förpackningen och manipulerat produkten. Vi har också etikettmaterial med så kallad ”Fibre Tear” för dig som önskar det. 

Mer information, läs här!