Stor framgång på Pharmapack Europe 2014

Den 12-13 februari gick den erkända förpackningsmässan Pharmapack Europe 2014, som är inriktad mot läkemedelsindustrin, av stapeln i Paris. Nordvalls ställde ut för andra året i rad och Susanne Lager, säljare pharma, var på plats för att träffa befintliga kunder och knyta nya kontakter.

Hej Susanne! Vad ville vi uppnå med vårt mässdeltagande?

"Pharmapack är den viktigaste förpackningsmässan i Europa för läkemedelsindustrin. Syftet med vårt mässdeltagande är att stärka Nordvalls position på den viktiga pharmamarknaden och givetvis även vårt varumärke. Vi har under de senaste sju åren deltagit på ett flertal läkemedelsevents runtom i Europa och på så sätt fått ett erkännande i branschen.

Då vårt mål är att växa i Europa, inte minst inom läkemedelssegmentet, är det viktigt att vi medverkar på den här typen av events. Vi är redan anmälda som utställare nästa år."

Vad visade vi i montern?

"Vi visade givetvis vårt bassortiment vilket består av självhäftande etiketter i olika utföranden, bipacksedlar och sachetter. Därutöver demonstrerade vi våra säkerhets- och förslutningslösningar, så kallade 'tamper evident solutions' och specialmaterial som tillhandahålls av vår samarbetspartner Rolling Optics. Exempel på säkerhetslösningar är etiketter med hologram eller nanopigment. Det sistnämnda blandas i färg eller lack och framträder enbart i ett särskilt ljus. Nanopigment kan även detekteras med en givare som avger en signal.

Därutöver visade vi säkerhetslösningar kombinerade med serialisering för ökad spårbarhet. Detta är i allra högsta grad på tapeten just nu då det är nya EU-direktiv som träder i kraft om ett par år och som innebär att alla läkemedelsbolag måste märka varje enskild förpackning med till exempel en Data Matrix-kod i kombination med ett unikt nummer. En Data Matrix-kod är en tvådimensionell streckkod som kan innehålla väldigt mycket information, i form av både text och siffror. Lagkraven kommer alltså att skärpas ytterligare framöver vad gäller märkning av läkemedel för att hålla förfalskade mediciner borta från den legitima distributionskedjan. Vi på Nordvalls erbjuder många olika typer av säkerhetslösningar i kombination med serialisering och vill man veta mer är det bara att kontakta oss!"

Finns det andra viktiga trender inom pharma?

"En trend är att bladseten i flerbladsetiketter blir tunnare. Vi håller med all kraft på att utveckla vårt multi-label koncept så att vi ska kunna möta kraven som marknaden ställer. Ytterligare en viktig trend inom läkemedelssegmentet är flerbladsetiketter utan laminat. Produktutveckling pågår intensivt här på Nordvalls och vi kommer inom kort lansera denna nya produkt på marknaden."

Slutligen, vilka skulle du säga är Nordvalls främsta konkurrensfördelar när det kommer till just läkemedelssegmentet?

"Nordvalls har en otroligt lång erfarenhet och mycket gedigna kunskaper i etikettproduktion mot läkemedelsindustrin. Vi har byggt upp denna verksamhet i över trettio års tid och idag är vi en av de ledande aktörerna i Europa. I vår produktionsanläggning uppfyller vi branschens hårda krav på hygien, kontroll och säkerhet och alla våra medarbetare är utbildade i GMP. Nordvalls är en komplett etikettleverantör eftersom vi tillhandahåller alla etikettlösningar till läkemedelsindustrin samt även bipacksedlar och sachetter. Det är enligt min mening våra främsta styrkor!"