Välkommen på besök!

Etikett- och förpackningsbranschen har förändrats radikalt de senaste åren i och med förändrade beställningsmönster hos kunderna. Fler produktvarianter, kortare serier och en önskan om unika förpackningar har lett till att den digitala trycktekniken är på stark frammarsch. Nordvalls har de senaste åren gjort stora satsningar på denna tryckteknik och har idag Sveriges modernaste digitalavdelning för etiketter.

Den 7 mars kommer vi att berätta mer om detta spännande ämne och om Nordvalls tankar och visioner om framtiden då Sydsvenska Handelskammaren har bjudit in sina medlemmar till oss på ett företagsbesök!

Läs mer här och gör din anmälan.

Hjärtligt välkommen!