”Vi blir bara bättre och bättre!"

Johan Stahre är produktionschef på Nordvalls sedan snart två år tillbaka. Han har fokuserat på att få organisationen att hela tiden förbättras. Att göra det där lilla extra som efterhand gör stor skillnad. Här delar han med sig av sina tankar.

"Vi har arbetat hårt med att se till att allt fungerar så bra som möjligt. Att göra rätt från början och att göra det enkelt att göra rätt. Det handlar ofta om ganska banala saker som gör skillnad",
menar Johan. "Tänk till exempel på om du ska klippa något så tar det ofta längre tid att leta efter saxen än själva klippandet. Genom att se till att varje sak har sin plats och att det finns checklistor som alla följer, slipper vi att vissa saker görs dubbelt, medan andra kanske missas helt.

En timme i veckan

Vi har nu kommit så långt att vi har infört en "Förbättringstimme" varje vecka. Vi stannar pressarna och diskuterar vad som kan göras snabbare, effektivare, säkrare eller bättre. Och timmen ska inte bara användas till att prata, handling krävs också. Det räcker inte med att alla är överens om att det till exempel varit bra med en extra soptunna bredvid pressen. Soptunnan måste köpas in och sättas på plats för att göra någon nytta. Det är sådant vi gör under Förbättringstimmen. Det kan låta enkelt och det är det i och för sig också, men det är något som måste nötas in i var och ens medvetande. Så att det blir en naturlig process som fortgår kontinuerligt och som gör att vi kan bli bättre och bättre dag för dag."

Redan nu har Johan börjat se resultat av sitt arbete och idag är den genomsnittliga genomloppstiden för en order hos Nordvalls 10–14 dagar; något som ligger helt i linje med kundernas krav på snabbare leveranser, kortare serier och större flexibilitet.

Medarbetarna viktigast

"Vi är på väg att bli ett riktigt modernt företag, med erfaren och kunnig personal. Detta är viktigt
eftersom personalen är vår främsta styrka och avgörande för en välfungerande och effektiv produktion. Maskiner i all ära, men det är medarbetarna som gör den stora skillnaden. Vi har enormt duktiga tryckare som behärskar komplexa trycktekniker och i kombination med att vi successivt bytt ut och förnyat maskinparken är vi på väg att göra något som redan tidigare var riktigt bra, ännu bättre. Det här är ett arbete som aldrig tar slut. Vi ska genomföra små förbättringar hela tiden. Tricket är att få igång det och få ledarskapet i organisationen att fortsätta på detta spår. Att skapa en mentalitet där alla tar ansvar och jobbar vidare mot målet: att hela tiden bli bättre", säger Johan.