Med etiketten når du konsumenten på ett personligt plan

Den 28 februari hade vi på Nordvalls äran att hålla föredrag på en inspirerande halvdag anordnad av förpackningsnätverket Packbridge, tillsammans med VISUTECH, i Mölndal. Temat för dagen löd: "Digital Printing is Changing Everything" - en ganska dramatisk titel kan tyckas men det är precis så det är, det vet vi som jobbar i förpacknings- och etikettbranschen. Den digitala trycktekniken är på stark frammarsch och en utmaning för många tryckerier då det kräver nya tankesätt och större flexibilitet i organisationen. Men framförallt öppnar det upp många nya, spännande möjligheter!

Till exempel kan vi nu ta fram etiketter med variabelt tryck, alltså där varje etikett är unik om vi så önskar. Detta är inte möjligt med konventionella tryckmetoder, såsom flexotryck, då detta kräver tryckmedia i form av till exempel klichéer. Med den digitala trycktekniken kan vi alltså personalisera etiketten, och därmed produkten.

Personalisering är en av de viktigaste trenderna inom marknadsföring 2017, men det började egentligen redan 2013 med Coca-Colas framgångsrika kampanj "Share a Coke". Tack vare den digitala trycktekniken, och tryckpressar från HP Indigo, var den möjlig att genomföra. Försäljningen ökade kraftigt och Coca-Cola har sedan dess fortsatt att göra liknande kampanjer, med personaliserade etiketter och förpackningar, och andra varumärkesägare har tagit efter, däribland Nutella och Body Shop.

Varför har då personalisering av produkter blivit så hett?

Jo, för att konsumenter idag, i synnerhet den generation vi på engelska kallar "Millennials" (födda 1980 och framåt), tänker och agerar annorlunda. De värdesätter varumärken som gör att de känner sig speciella, speglar deras personlighet och hjälper dem att bygga en image. Dessutom avskyr de traditionell reklam. Faktum är att 46 procent av alla som är födda på 90-talet använder någon form av tjänst eller betalservice som gör att de slipper reklam. Vi som varumärkesägare måste därför sluta avbryta och börja involvera och engagera konsumenterna. 

Att personalisera våra förpackningar och etiketter gör att vi når ut till konsumenten på ett personligt plan och talar till dess känslor - se bara på Coca-Cola. Förpackningen är ju så nära produkten och köpbeslutet du kommer och med den kan du skapa en oförglömlig upplevelse. Dessutom får kampanjer med personaliserade etiketter stor spridning tack vare sociala medier. Vad vi ser är att konsumenterna tar rollen som varumärkesambassadörer med sina delningar på till exempel Facebook och Instagram.

Så om du vill öka försäljningen och stärka ditt varumärke för din konsumentprodukt kanske detta är något för dig? Kontakta oss gärna så berättar vi mer om den digitala tryckteknikens möjligheter!