ISO 9001 og ISO 14001

Nordvalls var den første virksomhed i branchen, som blev kvalitetscertificeret i henhold til ISO 9001. Dette var i 1993. I 1998 blev vi også miljøcertificeret i henhold til ISO 14001. Disse certificeringer betyder, at der konstant foregår et aktivt kvalitets- og miljøarbejde, som følges op på og forbedres via regelmæssige interne revisioner og periodiske revisioner af DNV.

En åbenlys fordel for vores kunder er, at kunderne i deres miljøarbejde kan have tillid til, at også deres etiketter opfylder kvalitets- og miljøkrav, som slutkunderne måtte efterspørge.

Download vores certificeringer