Kvalitetspolitik

NORDVALLS ETIKETT AB sætter altid kunden i fokus, og vores service, produktkvalitet og leverancesikkerhed skal altid være så god, at den fortjener og vinder kundernes tillid til os som producent af etiketter og specialtryk.

For at styrke vores stilling på markedet skaber vi tillid hos vores kunder via vores erfaring og vores vilje til at opfylde deres krav. Dette opnår vi via medarbejdernes professionalisme og engagement, løbende uddannelse, et velstruktureret virksomhedssystem og et konstant forbedringsarbejde.

Vores præstationer på kvalitetsområdet skal løbende vurderes via målinger i forhold til virksomhedens målsætninger, registrering af afvigelser og interne revisioner. Vi stiller lige så høje krav til vores leverandører som til os selv, og derfor kontrollerer vi og følger op på leverandørernes kvalitet. Vores aktiviteter drives ud fra gældende love og regler, og vi forankrer socialt ansvar og forretningsetik i vores forretningsmetoder. 

Patrik Jenemark
Adm. dir.