Miljøpolitik

NORDVALLS ETIKETT AB skal som producent af etiketter og specialtryk foretage et kontinuerligt miljøarbejde ud fra en miljøbevidsthed i hele organisationen.

Medarbejderne skal gennem oplysning og tydelig ledelse forstå deres rolle i at mindske virksomhedens miljøpåvirkning. Miljøhensyn skal tages i betragtning i hver beslutning og på alle niveauer i organisationen.

Vi skal i størst mulig udstrækning vælge bæredygtige råvarer, holde hus med begrænsede ressourcer, udnytte effektive fremstillingsmetoder og i øvrigt sørge for, at produktion og produkter har mindst mulig miljøpåvirkning.

Det affald, som opstår ved virksomhedens aktiviteter, sorteres og overdrages til genbrug eller destruktion.

Vi bestræber os på at vælge og skifte til kemikalier med mindst påvirkning i forhold til miljø, sundhed og brand.

Virksomhedens aktiviteter skal drives, så vi efterlever såvel miljølovgivningens love og forordninger samt øvrige krav, som stilles til virksomheden og produkterne.

For at minimere den negative miljøpåvirkning oprettes relevante og målbare mål, som angives ud fra vores vigtige miljøaspekter.

Vi arbejder med fortsatte forbedringer ved at vurdere vores præstationer på miljøområdet, følge op på målene samt gennemføre regelmæssige revisioner. 

Patrik Jenemark
Adm. dir.