Tvåsidig nyhet till global färgproducent

November 2015

I början av 2015 lanserade den globala färgproducenten Flint Group, med Nordvalls hjälp, nya etiketter på sina färgburkar för att tillgodose EU's nya regler för märkning och klassificering av kemiska produkter. Mikael Engman, Supply Chain Coordinator och etikettansvarig på Flint Group, berättar om nyheten och samarbetet med Nordvalls.

2014 påbörjade Flint Group arbetet med att göra en total förändring i layouten på sina etiketter. Nordvalls levererade en tvåbladslösning med tre tryckbara sidor. Det gjorde att mer innehåll fick plats på etiketterna.

Varför anlitade ni Nordvalls för de nya etiketterna?

"I fjol påbörjade vi arbetet med att göra en total förändring i etiketternas layout för att följa den nya, så kallade CLP-förordningen som skulle träda i kraft under 2015. Denna innebär att alla kemiska produkter som säljs inom EU ska märkas och klassificeras med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror.

Vi har kontakt med olika leverantörer, bland annat Nordvalls, sedan tidigare och i samband med den nya layouten såg vi ett tillfälle att fortsätta utveckla vårt samarbete. Vi valde en tvåbladskonstruktion med tre tryckbara sidor då de nya reglerna innebar att mer text och nya varningssymboler skulle få plats på etiketterna. Vi levererar färg till hela världen och att ha etiketterna på det lokala språket är ett krav. Sammanlagt är det tjugotre olika språk på varje etikett vilket har varit en utmaning. Med den smarta tvåbladsetiketten löste vi det och resultatet blev väldigt bra."

Vilka kriterier är viktiga när ni väljer leverantör?

"Tillgänglighet, säkerhet och god service är de viktigaste kriterierna. På Flint framställer vi färg i princip tjugofyra timmar om dygnet, sju dygn i veckan. Att få ett stopp i vår produktion på grund av att en leverantör inte levererar i tid är oacceptabelt."

Tycker du att Nordvalls uppfyller de krav ni ställer på en leverantör?

"Det gör ni absolut. Vi har fått en väldigt god service och haft en bra dialog från projektets start. Vi känner att ni är genuint intresserade av oss som kund. En annan fördel är den geografiska närheten; om det mot förmodan krisar finns ni nära till hands vilket känns tryggt. Jag är jättenöjd med Nordvalls som leverantör."


Kontakta oss för mer information

Mikael Bergqvist
010 169 17 43
mikael.bergqvist@remove-this.nordvalls.se

ANDRA KUNDBERÄTTELSER

Personliga etiketter - viktig del av framgångsreceptet

Personliga etiketter - viktig del av framgångsreceptet

läs mer
Etikettapplicering på däck kör lätt ihop sig

Etikettapplicering på däck kör lätt ihop sig

läs mer
Nordvalls bjuder in till Guldbaggegalan

Nordvalls bjuder in till Guldbaggegalan

läs mer
Nordvalls etiketter på Pågens exportsuccé Krisprolls

Nordvalls etiketter på Pågens exportsuccé Krisprolls

läs mer