Tvåsidig nyhet till global färgproducent

November 2015

I början av 2015 lanserade den globala färgproducenten Flint Group, med Nordvalls hjälp, en ny etikettlayout på sina färgburkar för att tillgodose EU's nya regler för märkning och klassificering av kemiska produkter. Mikael Engman, Supply Chain Coordinator och etikettansvarig på Flint Group, berättar om nyheten och samarbetet med Nordvalls.

Varför anlitade ni Nordvalls för de nya etiketterna?

"I fjol påbörjade vi arbetet med att göra en total förändring i etiketternas layout för att följa den nya, så kallade CLP-förordningen som skulle träda i kraft under 2015. Denna innebär att alla kemiska produkter som säljs inom EU ska märkas och klassificeras med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror.

Vi har kontakt med olika leverantörer, bland annat Nordvalls, sedan tidigare och i samband med den nya layouten såg vi ett tillfälle att fortsätta utveckla vårt samarbete. Vi valde en tvåbladskonstruktion med tre tryckbara sidor då de nya reglerna innebar att mer text och nya varningssymboler skulle få plats på etiketterna. Vi levererar färg till hela världen och att ha etiketterna på det lokala språket är ett krav. Sammanlagt är det tjugotre olika språk på varje etikett vilket har varit en utmaning. Med den smarta tvåbladsetiketten löste vi det och resultatet blev väldigt bra."

Vilka kriterier är viktiga när ni väljer leverantör?

"Tillgänglighet, säkerhet och god service är de viktigaste kriterierna. På Flint framställer vi färg i princip tjugofyra timmar om dygnet, sju dygn i veckan. Att få ett stopp i vår produktion på grund av att en leverantör inte levererar i tid är oacceptabelt."

Tycker du att Nordvalls uppfyller de krav ni ställer på en leverantör?

"Det gör ni absolut. Vi har fått en väldigt god service och haft en bra dialog från projektets start. Vi känner att ni är genuint intresserade av oss som kund. En annan fördel är den geografiska närheten; om det mot förmodan krisar finns ni nära till hands vilket känns tryggt. Jag är jättenöjd med Nordvalls som leverantör."


Kontakta oss för mer information

Caroline Dahl
010 169 17 10
caroline.dahl@remove-this.nordvalls.se

ANDRA KUNDBERÄTTELSER

Har du fluxat idag?

Har du fluxat idag?

läs mer
Kryddjätte väljer digitalt

Kryddjätte väljer digitalt

läs mer
Biobiljetten - en del av upplevelsen på SF Bio

Biobiljetten - en del av upplevelsen på SF Bio

läs mer
En elegant etikett är alltid rätt - i synnerhet vid jul

En elegant etikett är alltid rätt - i synnerhet vid jul

läs mer