Etiketter for legemidler

Etiketter til legemiddelindustrien er og har lenge vært en kjernevirksomhet på Nordvalls. Frem til 70-tallet var etikettvirksomheten helt og holdent bygget opp rundt apotek og legemidler. Vi vet altså meget godt hva vi snakker om!

I legemiddelindustrien stilles det ekstremt høye krav til hygiene og sikkerhet. Dette stiller i sin tur harde krav til oss; kvaliteten må være perfekt. Etiketten skal tåle transport og daglig håndtering, samt kunne gi kunden korrekt, og i visse tilfeller, livsviktig informasjon. Hygiene, kvalitet og sikkerhet er spesialkompetanse vi bygger på når det gjelder etiketter for legemidler.

Vi kontrolleser hver enkelt etikett. Her finnes det ingen tilfeldigheter. En feilmerking kan få katastrofale konsekvenser, både for produsent og forbruker. Her jobbes det kun kvalifisert personale i henhold til GMP (God produksjonspraksis). Vi samarbeider med legemiddelindustrien i deres arbeid mot piratkopiering og forfalskninger.