Nordvalls bytter administrerende direktør – Fokus på vekst

Nordvalls - en av landets ledende produsenter av etiketter - satser nå ytterligere med en ny daglig leder ved roret. Patrik Jenemark er ansatt som ny administrerende direktør. Patrick kommer fra sin siste stilling i Mectec Electronics AB i Malmö, en del av det engelske konsernet Domino Printing Sciences Plc. Han vil tiltre stillingen i august. Niklas Grufstedt forlate sin stilling etter 12 år, de siste 5 som administrerende direktør.

"Vi har i en periode søkt etter en egnet kandidat, som blant annet passer til vår vekststrategi, og i samråd med styret kom vi frem til denne avgjørelsen", sier selskapets eiere Mikael og Sverker Dahl.

Patrick forventes å tilføre nytt lederskap, energi og fremdrift på en pragmatisk måte, som karakteriseres og reflekteres fra hans tidligere oppdrag. Hans markedsorienterte kompetanse, kunnskaper, blant annet Print & Apply og i tillegg også sine internasjonale erfaringer, er også av stor verdi. Patrick har også lang erfaring fra ulike lederstillinger i mellomstore B2B-selskaper.

"Vi har til hensikt å utvide vår ledende posisjon både på hjemmemarkedet og på det europeiske markedet. Med satsingene vi allerede har gjennomført og som er i ferd med å gjennomføres og våre videre planer på sikt, er denne forandringen en del av vår fremtidige utvikling", avslutter konstituert konsernsjef Mikael Dahl. Patrik Jenemark blir selskapets andre eksterne administrerende direktør i selskapets 105-årige historie.