Nordvalls satser fremover og investerer 20 MSEK i nye trykkpresser

Nordvalls, Sveriges ledende etikettrykkeri, investerer 20 millioner svenske kroner i to digitale trykkpresser. Maskinene skal installeres ved selskapets anlegg i Sjöbo høsten 2014 og den første pressen forventes å være i drift innen utgangen av året. Investeringen er en av de største i selskapets historie og enda et skritt for å befeste dets ledende posisjon i det svenske og skandinaviske etikettmarkedet.

"Vår bransje er i rask endring. Vi må forholde oss til kortere serier og høyere kvalitetskrav fra kundesiden og er tvunget til å revidere våre maskiner for å sikre vår konkurranseevne. Det er også et bevis på at vårt familieeide selskap er forberedt på å investere i fremtiden for våre anlegg i Sjöbo og Kungälv", sier Patrik Jenemark, administrerende direktør hos Nordvalls. Nordvalls investerer i to HP Indigo WS6800 fra verdens markedsleder for digitale trykkmaskiner, Hewlett Packard. To høytytende presser, i den nyeste versjonen, som tilbyr enestående nivåer av fleksibilitet, kvalitet og produksjonshastighet for alle materialer.