Bærekraftig utvikling er en viktig hjørnesten

Nordvalls har eksistert i over 108 år, og bærekraftig utvikling har alltid vært en viktig hjørnesten i vår virksomhet. For oss dreier det seg om å skape en balanse mellom økonomisk utvikling, miljøforbedringer og samfunnsansvar.

Bærekraftig utvikling for oss betyr for eksempel å investere i miljøvennlig teknologi for å håndtere avfallet vårt på best mulig måte og bruke farger som ikke skader miljøet eller våre ansatte.

Vi arbeider med bærekraftig utvikling hver dag

For å beskytte miljøet og de ansatte har vi gjennom årene redusert antall kjemikalier i produksjonen vår. Løsemiddelbaserte trykkfarger har lenge vært forbudt hos oss, i Nordvalls bruker vi kun UV- og vannbaserte trykkfarger. I 2012 investerte vi i utstyr for vår fargeblanding som utnytter trykkfargene bedre, noe som betyr at vårt forbruk av trykkfarger er redusert. Vi prøver der det er mulig å koordinere våre leveranser for å redusere antall transporter til og fra Nordvalls.

Vi har i mange år vært sertifisert etter ISO 9001 og 14001. Les mer om dette i menyen til venstre. Der kan du også finne vår kvalitets- og miljøpolicy og sikkerhetsgaranti.