ISO 9001 og ISO 14001

Nordvalls var det første selskapet i bransjen som ble sertifisert i henhold til ISO 9001. Dette var i 1993. I 1998 ble vi også miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Disse sertifiseringene betyr at det pågår et aktivt kvalitets- og miljøarbeid, og at dette overvåkes og forbedres gjennom regelmessige interne inspeksjoner og periodiske inspeksjoner av DNV.

En klar fordel for våre kunder er at de i sitt miljøarbeid kan være sikre på at etikettene også oppfyller kvalitets- og miljøstandarder, som dermed også deres kunder kan be om.

Last ned våre sertifiseringer