Kvalitetspolicy

NORDVALLS ETIKETT AB setter alltid kunden i fokus. Vår service, produktkvalitet og leveringssikkerhet skal alltid være så god at den fortjener og vinner kundenes tillit til oss som en produsent av etiketter og spesialtrykk.

For å styrke vår posisjon i markedet, skaper vi tillit hos våre kunder gjennom vår ekspertise og vår vilje til å oppfylle deres krav. Vi oppnår dette gjennom de ansattes profesjonalitet og engasjement, kontinuerlig opplæring, et godt utviklet forretningssystem og kontinuerlige forbedringsarbeider.

Våre resultater innen kvalitet skal kontinuerlig evalueres gjennom måling opp mot etablerte virksomhetsmål, avviksregistrering og utførelsen av interne revisjoner. Vi stiller de samme høye kravene til våre leverandører som til oss selv, og derfor kvalitetskontrolleres og overvåkes alle leverandører. Vår virksomhet drives ut fra gjeldende lover og regler, samt vi har forankret samfunnsansvar og etikk i vår forretningspraksis.

 

Patrik Jenemark
Administrerende direktør