Miljøpolitikk

NORDVALLS ETIKETT AB skal som en produsent av etiketter og spesialtrykk utføre pågående miljøarbeid ut fra en miljøbevissthet over hele organisasjonen.

Ansatte skal gjennom informasjon og tydelig ledelse se sin rolle i det å redusere selskapets eksterne miljøpåvirkning. Miljøhensyn skal tas i alle beslutninger og på alle nivåer i organisasjonen.

Vi vil, der det er mulig, velge fornybare materialer, bevare begrensede ressurser, utnytte effektiv produksjon og ellers sørge for at produksjon og produkter har minimal miljøpåvirkning.

Avfallet som genereres sorteres og sendes til gjenvinning eller avhending.

Vi bestreber oss på å velge og bytte til kjemikalier med minst innvirkning på miljø, helse og brann.

Driftshandlinger utføres i samsvar med miljølover og -forskrifter og andre krav til drift og produkter.

For å minimere negativ miljøpåvirkning opprettes relevante og målbare mål som er basert på våre hovedmiljøaspekter.

Vi fokuserer på kontinuerlig forbedring gjennom evaluering av våre prestasjoner på miljøområdet, spore mål, og utføre regelmessige revisjoner.

 

Patrik Jenemark
Administrerende direktør