Styre

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Styre
Sverker Dahl

Sverker Dahl

Styremedlem
Mikael Dahl

Mikael Dahl

Styremedlem
Jörgen Bengtsson

Jörgen Bengtsson

Styremedlem
Patrik Jenemark

Patrik Jenemark

Styremedlem
Charlotte Dahl Skoog

Charlotte Dahl Skoog

Varamedlem
Caroline Dahl

Caroline Dahl

Varamedlem
Michael Czarnecki

Michael Czarnecki

Arbeidstagerrepresentant