Alarmetiketter

Svensk dagligvarehandel lider sterkt av svinn som følge av tyveri. Kostnaden for dette er enorm - nesten seks milliarder dollar i året. Nordvalls' alarmetiketter er en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning på dette problemet.

Våre alarmetiketter utformes som en helt 'normal' etikett, eksempelvis trykket i UV-flexo. Deretter påføres en alarmbrikke mellom etikettens front- og underlagspapir. Dette utføres i en spesiell maskin på Nordvalls, etter trykking.

Fungerer som en RFID-brikke, men med noen forskjeller

Alarmbrikken kan til en viss grad sammenlignes med en RFID-brikke, men de har imidlertid en vesentlig forskjell. Mens RFID-brikken er en passiv brikke som benytter strømmen i lesersignalet, er alarmbrikken aktiv og inneholder sin egen strømkilde. Den signalerer med andre ord kontinuerlig. Hvis den passerer en alarmbue uten å ha blitt deaktivert ved skanning, utløses alarmen.

Fremtiden er lys for alarmetiketter

Alarmetiketter ser ut for å ha en lys fremtid. Utledet fra de dystre tallene ovenfor, kan man se at det kriminelle svinnet er et stort problem for svensk dagligvarehandel. Nordvalls' alarmetiketter er en løsning på dette. Det er en av de mest kostnadseffektive måtene å redusere svinnet på og alarmbrikkene kan i prinsippet anvendes på hvilken som helst ønsket etikett. Det er utvilsomt en god investering dersom det gjelder et tyveriutsatt produkt.