Billetter og brikker

På Nordvalls Kungälv har vi en lang tradisjon med å produsere billetter og brikker (Tickets & Tags). Vi tilbyr spesialdesignede billetter i ulike formater til operaer, teatre, arenaer, kinoer og museer som eksempelvis til seriekamper, enkeltarrangement og store mesterskap. Hos oss kan du bestille parkeringsbilletter, logistikkbrikker, transportbilletter og kølapper.

Stor gevinst for miljøet

Billetter og brikker (Tickets & Tags) er også i utstrakt bruk i produksjon når man ikke ønsker å involvere lim i prosessen, som ved sortering av esker, poser og vogner. Billetter og brikker behandles vanligvis som gjenvinningspapir, som er til miljøets store gevinst.

Sikkerhetsfunksjoner for å sikre autentisitet

Vi kan bruke forskjellige sikkerhetsfunksjoner på billettene for å unngå forfalskninger. Eksempelvis lakk som bare er synlig under UV-lys. Et annet eksempel er at trykket blir aktivert ved en bestemt temperatur. Deretter kan du ta stikkprøver hvor du holder tommelen over trykket for å få det til å dukke opp. En annen sikkerhetsløsning er å bruke trykk som bare kommer frem når du skraper med en mynt. Som du kan se er det mange muligheter!