Etiketter uten trykk og fortrykte etiketter

På Nordvalls har vi etiketter uten trykk eller fortrykte etiketter for utskrift i termiske skrivere. Etikettene brukes ofte til å styre produktet gjennom en produksjonsprosess, for eksempel for behandling og registrering ved lagerhold og fastsettelse av distribusjonsveier. Et absolutt krav er at etikettene kan leses uten misforståelser som kan forstyrre eller stoppe produksjonen. 

Lesbarhet under alle forhold

Det er helt avgjørende at etikettene kan skrives ut. Strekkoder, varselsymboler og annen informasjon må kunne trykkes tydelig, enten det er på papir eller plast. Derfor kan du alltid være trygg når du bruker våre etiketter – vi sørger nemlig for at det blir bra! Vårt sertifiserte verifiseringsutstyr for strekkoder hjelper oss dessuten i våre kvalitetsbestrebelser.

Friskt til tross for hard håndtering

Påføring av etiketter på produktene må være enkelt, uansett hvordan produktene ser ut. Etiketten må tåle mekanisk påkjenning i et hardt arbeidsmiljø, tåle transport og fortsatt kunne leses helt perfekt når den når sin destinasjon. Vi hjelper deg gjerne!