Vil du lære mer om etiketter?

Da skal du gå på Nordvalls etikettskole! Dette er vår opplæring i etikettlære hvor vi går gjennom alle produksjonshandlinger som omfatter tilvirkningen av en etikett: materiallære, førtrykk, fargelære, trykkteknikker og påføringsteknikker. Tanken er at det skal være en overordnet generell kunnskap om etikettene, men at de til og med kan skreddersys etter dine spesifikke ønsker og behov. Når muligheten er tilstede, inviterer vi til og med gjesteforelesere som vil dele sine kunnskaper.

En opplæring for alle - så lenge etikettinteressen finnes

Alle yrkeskategorier er velkomne. På tidligere kurs har vi hatt strategiske innkjøpskonsulenter, produkt- og forretningsutviklere, emballeringsingeniører, kvalitetsteknikere, sortimentsutviklere og grafiske designere som deltakere. Kort sagt, alle som er interessert i å lære mer om etiketter er velkomne.

Hvorfor har vi Nordvalls etikettskole?

Svaret er enkelt. Jo mer kunnskap du som kunde har om etiketter, jo mindre risiko for misforståelser i forholdet vårt og at du får et produkt som ikke lever opp til dine forventninger. Selvfølgelig er det også en fin måte å vise deg hvilke alternativer vi har her på Nordvalls og hvordan du kan utvikle dine produkter, både i design og funksjon. Innenfor etikettproduksjon mestrer vi alle trykkteknikker og begrensningene for hva vi kan gjøre er små. Vi har en ekte lidenskap for etiketter og svært omfattende kunnskap om hva vi jobber med her, og dette ønsker vi å formidle gjennom denne opplæringen. Vi ser også på etikettskolen som en fin måte å ytterligere utdype samarbeidet med deg som kunde.

Hjertelig velkommen til Nordvalls etikettskole!


Kundene våre om Nordvalls Etikettskole.

"Jeg ønsker å takke for en flott start for oss som nybegynnere når det gjelder etiketter. Vi var sikkert en noe rar gruppering med mange utfordrende spørsmål, men jeg synes at dine representanter klarte å leve opp til forventningene med utmerkelse! Vi håper på et gjensidig fordelaktig samarbeid i fremtiden."

Görgen Nordlander, SCA Ortviken

"Meget god gjennomgang av de ulike delene. Jeg har fått mer forståelse av prosedyren fra bestilling av en ny etikett til det ferdige produktet foreligger."

Eva Svantesson, Repligen Sweden AB

"Takk for en meget god og verdsatt etikettskole. Det ga oss mange gode tanker, en viss klarhet og en større forståelse av Nordvalls."

Olle Carlgren, Bona AB

"Opplæringen var totalt sett givende for meg. Det var en god blanding av temaer og en moderat dybde. Jørgen hadde veldig gode svar på våre spørsmål.

Etter min mening, opplæring er absolutt bra både for den som ikke vet så mye om etiketter, og for den som allerede jobber med dem. Tusen takk!"

Kristina Andersson på Omega Pharma Nordic

"Jeg synes Nordvalls etikettskole har en veldig god opplæring. Jeg jobber på forsyningsavdelingen ved Omega Pharma Nordic og hadde tidligere ingen spesiell teknisk kunnskap om etiketter, så dette var veldig lærerikt. Spesielt interessant var avsnittet om de ulike trykkteknikkene, noe jeg har stor bruk for i mitt daglige arbeid. Jeg vil absolutt anbefale Nordvalls etikettskole."

Åsa Wik på Omega Pharma Nordic

"Det var et fantastisk kurs som ga meg mye. Det var godt organisert og med god bredde for å fange alle deltakerne."

Susan Hamsis på Procordia Food AB

"Nordvalls etikettskole er et svært bra kurs, hvor vi fikk et helhetsbilde og øket forståelse av etikettproduksjon."

Susanne Ljungström ved Nordic Drugs AB

"Jeg synes det var en bra dag. Det var nyttig med informasjon om hvordan etikettmaterialet påvirkes ved ulike forhold. Jeg synes også at det var nyttig med litt repetisjon av alt som har med trykk og førtrykk å gjøre. Materiallære syntes jeg aller best om. Her finnes det mer kunnskap å hente."

Niclas Syde ved McNeil AB

"Takk for presentasjonene, samt for en flott og informativ dag. Jeg lærte flere ting jeg ikke har hatt full kontroll på, og dette vil jeg ha nytte av fremover."

Fredrik Ljung ved Santa Maria AB

"Det var en givende dag med gode forelesere og mye interessant informasjon. Og som en avslutning på dagen fikk vi en meget interessant omvisning i fabrikken. Så tusen takk for dere tar dere tid til å utdanne oss kunder."

Charlotte Lindeberg ved Biogaia AB

"Vi ved QPharma syntes det var en givende dag med mange eksempler på hva som kan gå både bra og dårlig ved produksjon og påføring. Vi lærte viktigheten av god kommunikasjon mellom kunde og trykkeri."

Annette Jerkerfält og Yvonne Ernst ved QPharma AB

"Jeg syntes det var veldig interessant å få ta del i deres brede kunnskap om etiketter som påføres med applikator, hva man skal tenke på og hvilke problemer som kan oppstå. Jeg kan forestille meg at vi kan komme til å stå ovenfor dette i vår bransje i fremtiden. Det var også veldig interessant å kunne gå rundt og se hvordan etikettene produseres - det øker virkelig vår forståelse av priser, søl, klisjeer og så videre. Hadde jeg kunnet få komme med et ønske ville jeg gjerne ha fått litt informasjon om selve etikettmaterialene, hvilke er de mest vanlige og så videre. Takk for en trivelig og lærerik dag!"

Ulrika Svensson ved Consafe Logistics AB