Så jobbar Nordvalls med miljö

April 2014

Som producent av etiketter och specialtryck bedriver Nordvalls ett kontinuerligt miljöarbete utifrån en miljömedvetenhet i hela organisationen. Hos oss beaktas miljöhänsyn i varje beslut och på alla nivåer i organisationen. Här berättar vi om vårt miljöarbete och särskilt om vårt toppmoderna färgkök - där vi idag jobbar mycket miljömedvetet.

Nordvalls är sedan 1998 certifierat enligt ISO 14001, en internationellt accepterad standard som utgör grunden för fastställande av miljöledning. När vi gör förändringar i verksamheten gör vi ett ändringsärende och tar alltid i beaktning om det påverkar miljön.

Nordvalls viktigaste miljömål

Nordvalls viktigaste miljömål är att minska mängden brännbart avfall för varje år samt att byta ut kemikalier med hög risk vad gäller inre och yttre miljö. För att nå dessa mål jobbar vi bland annat med att minska makulaturen vid intag. Riskbedömningar på samtliga kemikalier som finns i verksamheten har gjorts och alla nya kemikalier riskbedöms och godkänns av vår skyddsingenjör innan de implementeras. Dessa ska vara tydligt uppmärkta och placerade i dragskål. I möjligaste mån ska all hantering av kemikalier ske i dragskåpen som finns vid varje tryckpress. Trasor innehållande kemikalier kasseras i särskilda lotsbehållare som också de finns placerade vid varje tryckpress. För oss på Nordvalls är det oerhört viktigt att kemikalierna inte är skadliga för vår personal eller miljön.

Järnkoll på kemikaliehanteringen

Nordvalls är ansluten till Chemgroup, genom vilka vi styr alla våra inköp av kemikalier. I denna webbaserade tjänst finns också alla våra säkerhetsdatablad upplagda. Alla medarbetare har tillgång till Chemgroup och har därav åtkomst till säkerhetsdatabladen för alla kemikalier som finns i verksamheten. På så vis får vi en helhetssyn på vår kemikaliehantering, blir rekommenderade bra produkter och kan minska antal kemikalier i vår verksamhet.

När det kommer till transporter, använder vi enbart stora transportörer med miljöprogram.

Stora fördelar för miljön med Nordvalls toppmoderna färgkök

Utöver vårt ordinarie miljöarbete installerade vi 2012 en toppmodern utrustning i Nordvalls färgkök för att spara färg och därav minska negativ miljöpåverkan. Utrustningen kommer från det holländska företaget GSE Dispensing och Nordvalls är det enda etikettryckeri i Sverige idag som har denna.

Utrustningen består av två delar, dels den så kallade Perfect Proofer som i viss mån kan liknas vid en miniatyrpress men är egentligen en manuell handanilox med UV-lampa där vi tar fram färgprover.

Den andra delen av utrustningen är Colorsat Match där färgen blandas utifrån det recept vi skriver in. Alla recept arkiveras vilket gör att vi enkelt kan gå in och se vilken färgnyans en viss kund önskar. Nordvalls erfarna färgblandare Knut Nilsson berättar om utrustningens fördelar.

Hej Knut! Kan du berätta om vilka fördelar det finns med den här utrustningen ur ett miljöperspektiv?

"Det finns verkligen en stor miljömässig fördel. Tidigare fick vi i princip starta från noll varje gång och blanda färgen direkt i tryckpressen när vi skulle ta fram prover. Vi hade ett teoretiskt recept och justerade därefter, vilket medförde att vi kunde få kassera stora mängder färg.

I våra tryckpressar av märket MPS tillverkas våra mest högförädlade etiketter, ofta med ett stort antal färger. Den minsta mängden färg vi kunde blanda i våra MPS:er för att det skulle vara möjligt att köra tryckpressarna var 2,5 kilo. Ibland fick vi kassera 10-15 kilo färg för ett enda jobb för att få fram en ny PMS-färg, ibland mer än så. Med Perfect Proofer räcker det med en deciliter färg för att få fram ett prov! Som ni hör sparar vi nu stora mängder färg vilket är en stor vinst ur ett miljöperspektiv."

Finns det andra fördelar med vår Perfect Proofer och Colorsat Match än rent miljömässiga?

"Vid intag är det ju inte ovanligt att våra kunder vill testa olika färger. Det är inte ovanligt med önskemål om färgnyanser som inte liknar någon av dem i färgkartan. Med vår Perfect Proofer kan vi på ett mycket smidigt sätt testa oss fram till exakt den färg som kunden vill ha. Vi kommer nu ännu närmre färgnyansen i färglikaren. Det finns alltså både miljö- och kvalitetsmässiga fördelar med vår färgblandarutrustning."