Intervju med vår nya kvalitets- & miljöchef Camilla Göland

Februari 2013

Den 28 januari 2013 tillträdde Camilla Göland som ny kvalitets- & miljöchef på Nordvalls. I samband med detta tog hennes företrädare Stefan Jönsson över tjänsten som fastighetsansvarig och blir alltså kvar på företaget men i en annan tjänst. För att du ska få lära känna Camilla lite bättre har vi passat på att göra en intervju med henne.

Kan du inte börja med att berätta lite om dina tidigare arbetslivserfarenheter?

"Jag har tidigare jobbat på Biomet Cementing Technologies; ett medicinteknik företag som producerade cementeringssystem för till exempel knä- och höftledsoperationer. På Biomet var jag chef för kvalitetskontroll och leverantörskvalitet vilket innebär att jag ansvarade för all kvalitetskontroll från leverantör till färdig produkt. På Biomet var jag i fem år och slutade när verksamheten flyttade till Frankrike. Efter Biomet jobbade jag som kvalitetsingenjör på Nolato MediTech, även detta ett medicinteknik företag. Nolato tillverkar formsprutade silikonkomponenter till medicinteknik- och läkemedelsindustrin. Där hade jag i princip samma arbetsuppgifter som på Biomet men hade mer kundkontakt då jag hanterade alla kundavvikelser."

Vilka erfarenheter har du med dig i bagaget från tidigare tjänster?

"Att jag förstår kraven som ställs enligt ISO 9001, ISO 13485 (Medicinteknik) och GMP, alltså Good Manufacturing Practice, samt att jag vet vilket arbete som krävs för att uppfylla dessa krav. Sedan har jag alltid jobbat nära produktion vilket gör att jag har en god förståelse för hur det fungerar. Mina tidigare tjänster har mycket handlat om att se till så att det finns rätt förutsättningar att producera utifrån förutbestämda krav."

Vad är dina huvuduppgifter på Nordvalls?

"Huvuduppgiften för alla våra produktionsenheter är att se till så att vi har styrda processer och specifikationer för att ge de bästa förutsättningarna för personalen att producera högkvalitativa etiketter som uppfyller våra kunders specifikationer och krav. Vår personal ska veta hur de ska producera för att produkterna ska se likadana ut varje gång. Jag ska se till så att vi gör ständiga förbättringar baserat på kundavvikelser, interna avvikelser och att vi sätter in rätt åtgärder samt följer upp och trendar för att säkerställa effektiviteten av åtgärderna.

En annan viktig uppgift för mig är utbildning av personal; avvikelsehantering, orsaksanalys, ändringshantering, valideringsutbildning och riskanalys. Vi lever efter devisen: ”tydliggöra brister, utreda, tillsätta rätt åtgärder och följa upp”. All personal kommer att vara involverad i detta arbete. Vårt mål är glada kunder och en engagerad personal.

Vad gäller vår verksamhet mot läkemedelsindustrin ska jag se till så att vi producerar enligt GMP. Exempel på detta är GMP-utbildad personal, hygienregler, Line Clearance, batchdokumentation med spårbarhet för ingående material samt separat slutkontroll och frisläppningsavdelning."

Hur jobbar vi med miljö på Nordvalls?

För att värna om vår miljö och personal har vi under årens lopp reducerat antalet kemikalier i vår produktion. Under 2012 investerade vi i en utrustning för vår färgblandning som bättre tar till vara på färgen vilket innebär att vår förbrukning av farligt avfall har reducerats. Vi jobbar även på att minska det brännbara avfallet genom att se över processerna så att makulaturen kan minimeras. Detta gör vi genom att införa styrda färglikare och artikelspecifikationer som ger operatörerna rätt förutsättningar för att producera enligt våra kunders krav. Vi försöker i möjligaste mån även samordna våra leveranser för att minska antalet transporter till och från Nordvalls.

Utöver detta är vi anslutna till Chemgroup; en tjänst där alla våra kemikalier finns registrerade med säkerhets- och produktblad. Genom Chemgroup får vi information om ny lagstiftning, produkter på begränsningslistan, REACH och så vidare."

Hur kan man utveckla kvalitet?

"För att utveckla kvalitet är det A och O att ha styrda processer för att ge rätt förutsättningar att producera, att man har kontroll på sin utrustning samt en fungerande avvikelsehantering där man går till grunden med problemen och sätter in de rätta åtgärderna. Det är viktigt att jobba med ständiga förbättringar och att aktivt arbeta med att utveckla och göra alla delaktiga i vårt kvalitetsarbete."

Namn: Camilla Göland
Utbildning: Industrial Management vid Högskolan i Kristianstad
Befattning: Kvalitets- & miljöchef på Nordvalls
Bor: I Sövestad med man och två döttrar
Fritidsintressen: Umgås med familjen, sporta och titta på film
Beskriver sig själv som: Glad, bestämd och engagerad