Styrelse

Mats Nilsson

Mats Nilsson

Styrelseordförande
Sverker Dahl

Sverker Dahl

Styrelseledamot
Mikael Dahl

Mikael Dahl

Styrelseledamot
Jörgen Bengtsson

Jörgen Bengtsson

Styrelseledamot
Patrik Jenemark

Patrik Jenemark

Styrelseledamot
Charlotte Dahl Skoog

Charlotte Dahl Skoog

Suppleant
Caroline Dahl

Caroline Dahl

Suppleant
Michael Czarnecki

Michael Czarnecki

Arbetstagarrepresentant