Larmetiketter

Svensk dagligvaruhandel lider kraftigt av svinn orsakat av stölder och snatterier och kostnaden för detta är enorm - uppemot sex miljarder kronor om året. Nordvalls larmetiketter är en hållbar och kostnadseffektiv lösning på det här problemet.

Våra larmetiketter består av en helt 'vanlig' etikett som till exempel trycks i UV-flexo. Därefter appliceras en larmtagg mellan etikettens front- och backingpapper. Detta görs efter tryckning, i en speciell maskin hos Nordvalls.

Som RFID men med aktiv tagg

Larmtaggen kan i viss mån jämföras med en RFID-tagg, dock finns det en väsentlig skillnad. Medan RFID-taggen är en passiv tagg som använder strömmen i läsarens signal, är larmtaggen aktiv och innehåller en egen strömkälla. Till följd av detta sänder den oupphörligen en signal. Om den passerar en larmbåge utan att ha scannats av utlöses alltså larmet.

Ljus framtid för larmetiketter

Larmetiketter verkar gå en ljus framtid till mötes. Som kan utläsas av de dystra siffrorna ovan är det kriminella svinnet ett mycket stort problem för svensk dagligvaruhandel. Nordvalls larmetiketter är en lösning på detta. Det är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att minska svinnet på och larmtaggarna kan i princip appliceras i vilken etikett som helst. Är det en stöldbegärlig produkt är det utan tvekan en god investering.

VÅRA KUNDBERÄTTELSER

Den lilla förpackningen med stora möjligheter

Den lilla förpackningen med stora möjligheter

läs mer
OS-ryttare bakom etikettdesign

OS-ryttare bakom etikettdesign

läs mer
Läskande nyheter som får oss att längta till Rio

Läskande nyheter som får oss att längta till Rio

läs mer
Fransk favorit i ny förtrollande förpackning

Fransk favorit i ny förtrollande förpackning

läs mer