Norrlandsturné med Nordvalls Etikettskola

Februari 2015

Under en vecka i februari 2015 var Nordvalls Etikettskola på Norrlandsturné för att utbilda företag och studenter i etikettkunskap. Vi besökte SCA i Ortviken, det nationella nätverket för mathantverkare, Eldrimner, i Ås och förpackningsklustret Packbridge i Sundsvall. Lotta Widerström är till vardags försäljningschef för Nordvalls printenhet och höll i utbildningen. Med på resan var även Caroline Dahl, marknadskoordinator och Monica Engström, säljare med bas i Falun.

När Nordvalls Etikettskola besökte Packbridge i Sundsvall blev det en heldag där teori varvades med praktiska övningar och en mycket engagerad publik bestående av 65 deltagare vilket var rekord för ett Packbridgeevenemang i Sundsvall. Såväl företagare som studenter från Mittuniversitetets masterprogram i förpackningsutveckling medverkade.

Så här tyckte Stefan Söderberg, affärsområdeschef Åkroken Packbridge, om utbildningen:

"Det var en kanonbra dag! Det var väl genomfört med ett lättförståeligt och pedagogiskt kursprogram och jag tror att alla, både företagarna och studenterna som deltog, fick lära sig mycket nytt om etiketter."

Varför var ni intresserade av Nordvalls Etikettskola?

"Det började med att mathantverksnätverket Eldrimner kontaktade oss och önskade etikettutbildning. Då Nordvalls är med i Packbridge och har en etablerad etikettskola var det naturligt att kontakta er. Då andra regionala företag, däribland SCA i Ortviken, också har önskat större kunskap om etiketter valde vi att anordna ett kurstillfälle för alla våra medlemmar i norra Sverige."

Kan du berätta lite kort om Packbridge?

"Packbridge är ett internationellt förpackningskluster som bildades 2010 för att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi och forskning med kommersiell tillämpning. Idag har vi 320 medlemsföretag."